Bli medlem du oxå!
Kontakta oss för mer info.

KALMAR MOTORKLUBB

Mötesprotokoll

Nedan ser ni en sammanställning av protokoll inlagda på webbplatsen:

Protokoll årsmöte FR.RA KMK 16-02-25
Protokoll konstituerande möte FR.RA KMK 16-02-25
Protokoll styrelsemöte FR.RA KMK 15-08-24
Protokoll årsmöte FR.RA KMK 15-02-26
Protokoll styrelsemöte FR.RA KMK 15-06-26
Protokoll styrelsemöte FR.RA KMK 15-05-19
Protokoll styrelsemöte FR.RA KMK 15-04-07
Protokoll styrelsemöte FR.RA KMK 14-09-04
Protokoll styrelsemöte FR.RA KMK 14-04-22
Protokoll styrelsemöte FR.RA KMK 14-03-17
Protokoll årsmote KMK 14-02-10